Pharma Point

Kontakt i Dla Akcjonariuszy

Pharmapoint SA
91-342 Łódź,
ul. Zbąszyńska 3
Numer Telefonu:
+48 42 200 8016
Fax: +48 42 613 3377
Adres e-mail: info@pharmapoint.pl

Zgłaszanie działań niepożądanych produktów leczniczych
Numer Telefonu:
+48 698 744 600
 

Adres E-mail: dzialania.niepozadane@imispharma.eu

Dla akcjonariuszy:

NIP: 779-238-40-07
KRS: 0000368567
BDO: 000035943

Numer rachunku bankowego:
70 1600 1143 1843 4786 7000 0001
BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,    

Wysokość kapitału zakładowego:
193 100 000,00 zł

Imię i nazwisko / Firma:
Adres e-mail:
Treść:

Administratorem danych osobowych jest Pharmapoint S.A. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Zbąszyńskiej 3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w prawnie usprawiedliwionym celu administratora danych. Każdemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i prawo poprawiania danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne dla świadczenia usług.


doz_pl maraton_pl

nasi partnerzy

Projekt i wykonanie